Om haverne

Alle huse er bygget efter individuelle tegninger. Alle huse skal dog overholde lokalplanen for området.

For information om salg/køb af huse kan du se nyttig viden under punktet Køb og salg