Om Ishøjgård

H/F Ishøjgård ligger på jord, lejet af Fødevareministeriet i 2007 som en bar mark. Hårdt arbejde igennem de sidste par år har omdannet denne mark til en haveforening med 368 haveparceller, hække, veje og stier, vand- kloak og elforsyning.

Fødevareministeriet har som jordejer og udlejer udstedt nogle bestemmelser, som sammen med kolonihaveforbundets love danner grundlag for haveforeningens love. Det er bestyrelsernes pligt at sørge for, at disse love bliver overholdt; men naturligvis er det i alles interesse, at haveforeningen fremstår som det den er, – både et fristed til afslapning og hygge og til stræbsom flid med at dyrke jorden med smukke prydplanter og nyttige afgrøder.

En kolonihave er noget helt specielt; hverken et parcelhus eller et sommerhus.

Er man bedst til det med hængekøjen, må man indstille sig på, at det i en haveforening ikke accepteres, at haven ligner en vildtvoksende naturgrund
Derfor må man indstille sig på en vis dressur af planter, – alle må med jævne mellemrum tage fat i redskaberne. Dette er så samtidig grundlaget for fællesskabet haverne imellem i en haveforening….

Haveforeningens ordensregler fastlægger fælles bestemmelser for vedligeholdelse og adfærd.
Det er få og indlysende regler, som er nødvendige for at alle kan få det bedste ud af at være en del af fællesskabet i en haveforening. Reglerne står at læse i vores ordensreglement, – og har man først læst dem én gang, er de lette at huske, fordi de er så indlysende og inspirerer til godt naboskab…

Ordensregler kan læses her - Ordensregler