Denne side indholder vigtig viden til køber og sælger om hvad der kræves for at købe og sælge en kolonihave.

I bunden af siden, kan du se en række vigtige dokumenter der har relevans for køber og sælger.

Forud for en handel af en kolonihave, skal der altid have fundet en vurdering sted. 
En vurdering koster kr. 2.000,- der betales af sælger.  For at en vurdering kan gennemføres, er det et krav, at huset er i overensstemmelse med den udstedte byggetilladelse, at der forefindes en kloakattest, og evt. en skorstensfejerattest. Har huset ensidig taghældning skal der foreligge en dispensation fra Ishøj Kommune på dette.  Er der ivarplank på ydersiden i stedet for træ, skal der også foreligge en dispensation fra Ishøj Kommune. Endvidere er det vigtigt, at overdækkede terrasser er åbne på mindst 1 side. Der er flere dokumenter der skal udfyldes af sælger og køber.

Du bestiller en vurdering ved at kontakte bestyrelsen enten i kontortiden eller på mail info@ishoejgaard.dk

Der vurderes 1 gang om måneden, dog undtaget december og januar.

 

Når der vurderes, er der nogen priser der ligger fast, uanset faktisk etableringsomkostning:
Kloak - vurderes til kr. 15.000
El tilslutning - vurderes til kr. 17.500
Vand tilslutning - vurderes til kr. 15.000

 

Herunder kan du finde flere dokumenter:

  1. Vejledning om køb og salg af kolonihaver
  2. Vejledning til køber og sælger om vurdering.
  3. Ejererklæring  - se nederst på siden eller under "egne dokumenter".
  4. Fravalg af tilstandsrapport - se nederst på siden eller under "egne dokumenter"
  5. Tilbud på udarbejdelse af tilstandsrapport - OBH huseftersyn - se nederst på siden.
  6. Kolonihaveforbundets vurderingsregler 2019-2021
  7. Brændeovne - se nederst på siden