Parkeringsreglerne i foreningen er som beskrevet herunder, og som beskrevet på alle de skilte der er opsat:

  • Parkering tilladt i max. 3 timer med korrekt indstillet p-skive.
  • Øvrig parkering kun tilladt med elektronisk parkeringstilladelse eller gæstekort (max. 3 dage). 
  • Parkering er kun tilladt på parkeringsarealerne. 
  • Parkering er forbudt på stier og græsarealer.
  • Parkering er forbudt for køretøjer over 3.500 kg. 
  • Parkering forbudt for busser, lastbiler, campingvogne og lignende.

Det er tilladt at standse kortvarigt på stierne for at læsse af eller på.  Man skal være synlig i forhold til standsningen og aktiviteten.  Holder man længere end 10 minutter uden at være synlig ved bil/trailer, er der en risiko for at modtage en p-afgift. 

Det skal pointeres, at der kun må være 1 gæsteparkeringskort i forruden (max. 3 dage).

Gæstekort kan hentes hos bestyrelsen i kontortiden 1. lørdag i måneden fra 10-11, eller man kan skrive til bestyrelsen og bede om at gæstekort bliver lagt i postkassen eller hos købmanden. Skriv til bestyrelsen på info@ishoejgaard.dk