Når du skal igang med at bygge dit kolonihavehus, er der en række dokumenter du skal kende:

Lokalplan 1:50. Ishøj Kommunes lokalplan for området. Indeholder bl.a. regler for bebyggelse i HF Ishøjgård.

Ansøgningsskema til Byggetilladelse. Du skal have en byggetilladelse inden du begynder at bygge. Ansøgningen afleveres sammen med tegninger og skitser af det hus du vil bygge, på tegningerne skal man kunne se husets indretning, samt fasader og gavle, tegningerne skal være påført udvendige mål, samt materialevalg. endvidere skal du lave en tegning af husets placering på grunden , også med mål. Tegning angive hvor din kloakledning påtænkes at ligge – med angivelse af hvilken kloakmester der anvendes. Du skal være opmærksom på at huset skal opfylde kravene som er skrevet i lokalplanen, man skal ikke søge om et’ hus – og dernæst bygge et andet. Det hele afleveres på kontoret  i Fælleshuset, eller i postkassen til Paradis Alle 26. Kontorets åbningstider ses i kalenderen for beboere.
Byggeriet må ikke påbegyndes før godkendelsen foreligger.

Attest til færdigmelding af kloak. Anlæg af kloak skal foretages af autoriseret kloakmester. Attesten skal udfyldes og afleveres på kontoret