Ingen strøm
Der er lige nu ingen strøm i foreningen.  Vi er ved at undersøge hvad der er galt, og håber at fejlen bliver fundet hurtigt.


Nyttig info fra bestyrelsen

Så er havesæsonen ved at være slut for i år, men der er lige lidt info til jer alle.

Behandlinger af byggesager stiger fra kr. 1.200,- til kr. 1.700,- Gældende fra i dag. Det er Kredsen der har sat prisen op for byggesagsbehandling. 

Det skal indskærpes, at containerne KUN er beregnet til husholdningsaffald. Vi ser en stigning i antallet af store flyttekasser, mindre møbler og lignede der bliver smidt i containerne. Store genstande skal på genbrugsstationen. 

Vi er så småt ved at danne os et overblik over hvor der mangler at blive plantet hæk. Det er besluttet på generalforsamlingen for flere år siden, at der skal plantes hæk uanset om der er bygget på grunden eller ej. Vi fortsætter aftalen med Stengel Entreprise som vi indgik forrige år, og der vil komme information ud til alle medlemmer i løbet af oktober. Men hvis du mangler at plante hæk, så er det ved at være nu du skal forberede jorden til det. Husk det skal være bøgehæk der plantes. 

Der er opsat skraldespande flere steder i foreningen. Meningen med spandene er, at man kan lægge ispapir, hundeprutteposer og lignende i spandene. De er IKKE beregnet til husholdningsaffald som vi ser flere steder. Hvis ikke det bliver overholdt, så fjerner vi spandene igen. Der er et hold af lejere, der har meldt sig som frivillige til at tømme spandene, men de fjerner ikke affaldsposer der bliver sat ved siden af. Ej er det heller ikke meningen at de frivillige skal tømme dem hver uge fordi folk tømmer deres affald fra f.eks. biler mm i spandene.  

Der er stadig en del lejere der ikke har husnummer på deres hus. Det er et lovkrav at alle huse har et husnr. der tydeligt kan ses fra stien. Så de af jer der ikke har det i orden, må gerne få det på plads hurtigt. 

På opfordring fra et par medlemmer skal vi indskærpe reglerne for anvendelse af motor-/eldrevne. Reglerne er, at motor-/eldrevne haveredskaber og værktøjer må kun finde sted på følgende tidspunkter: Hverdage: Kl. 7.00-20.00, lørdage, søndage og helligdage: Kl. 9.00-15.00. 

Og så har vi haft store problemer med kloakkerne på det sidste. Vi skal komme med en generel opfordring til at undlade at smide vådservietter, bind, karklude, trøjer og lignende i kloakken. Disse genstande hører til i en skraldepose, og de kan være medvirkende årsag til at kloakken stopper til. Og en opfordring til dem der bygger at de skal lukke deres kloak af imens de bygger. Der er flere kloakker der står helt åbne, og det koster alle os medlemmer en masse penge desværre. Så man opfordres til at bede folk om at lukke kloakken af såfremt man ser en der er åben. Ellers skriv til bestyrelsen så skal vi gerne skrive til den pågældende.  

Arbejdet med nedgravning af dræn er desværre trukket lidt ud grundet den megen regn der er kommet. Men arbejdet skrider frem og vi forventer nu, at det er afsluttet ved udgangen af oktober. Arbejdet har givet gener i forhold til at en del parkeringspladser har været spærret til byggematerialer og redskaber, men indenfor kort tid, vil de store bunker af grus og restaffald blive fjernet.  

Når man skal have udskiftet sin bil, vil det være en stor hjælp for os, at I udfylder blanketten der ligger under ”egne dokumenter” på hjemmesiden, og sender den til os, sammen med en kopi af den nye registreringsattest i pdf-format, da vi bruger meget tid på at kopier og printe forskellige billedstørrelser.  

I vintersæsonen vil bestyrelsen kunne træffes på kontoret følgende lørdage fra 10-11: 5. oktober, 2. november, 7. december, 4. januar, 1. februar og 7. marts. Har man spørgsmål kan man altid sende en mail til os på info@ishoejgaard.dk Vi svarer så hurtigt vi kan.  

Vi håber, I har haft en god sommer i haven, og så ses vi igen til foråret. 


Lidt info fra bestyrelsen

Da både formand og kasserer holder ferie fra fredag den 30. august til og med fredag den 6. september, vil vi bede jer om at kontrollere, at I ikke kommer til at stå og mangle gæsteparkeringskort. Hvis du får brug for gæstekort så send en mail til info@ishoejgaard.dk og skrive din haveadresse (fx. Violstien XX) og skriv også om kort kan lægges i postkasse eller skal afhentes hos Købmanden. Skal de afhentes hos Købmanden skal vi have jeres mail senest fredag kl. 14.00.
Der vil kun blive læst og besvaret mails i meget begrænset omfang i uge 36. 

Vi har desværre oplevet, at en af vores brønde stopper til med grus og jord. Der skal derfor lyde en opfordring til de lejere der er i gang med byggeri om at få lukket kloakken, så vi undgår at få jord og grus i brøndene. Det er ret dyrt at få renset kloakken for grus/jord, og vores pumper står af. Vi er ved at få lagt dræn i den nordlige del af foreningen, men der er ingen sammenhænge mellem disse to ting.

Der er fra flere sider ytret ønske om at der afholdes en sommerfest i 2020. Vi har reserveret fælleshuset den 22. august 2020, men der mangler stadig frivillige til festudvalget. Hvis du vil give en hånd med til planlægning, afvikling og oprydning, så er du velkommen til at melde dig som frivillig. Hvis det kunne lykkes at få etableret et udvalg der kunne stå for fastelavnsfest, juletræsfest, sommerfester m.m. vil det være rigtig dejligt. Bestyrelsen skal naturligvis nok være med på sidelinjen og bakke op om de tiltag der måtte være. Skriv på info@ishoejgaard.dk og skriv Festudvalg i emnefeltet.



Vinsmagning


Tøjparty 6. september
Tag din veninde under armen og kom til tøseaften  
FREDAG d. 6/9 kl. 19   i FÆLLESHUSET Ishøjgård  

Laila kommer og demonstrerer tøj fra Friendtex, som sælger tøj til alle typer kvinder fra xs til plussize. Tag evt. et kig på hjemmesiden: www. Friendtex-hvidovre.dk  
Der vil være kaffe og te.  Tag evt. din egen vin med.   Øl og vand kan købes.  
Af praktiske årsager vil vi gerne vide, hvor mange der kommer.  

Send en SMS til Lisbet: 40345979

Skriv: Tøseaften og antal deltagere. 


Haveaffald i containergården
Da mængden af haveaffald vokser, er der nu mulighed for at afhænde haveaffald i containergården i 2 båse og ikke som tidligere kun i 1 bås. Det er de 2 første båse der kan benyttes til haveaffald. Men husk, at det kun er haveaffald. Plastposer, urtepotter, plastpotter m.m., samt almindeligt husholdningsaffald SKAL smides i containeren. Hvis dette ikke overholdes vil vi få mange rotter i området.


Krea-aftener i Ishøj Søndergårds fælleshus
Der holdes Krea-aftner (kreative aftener) i Ishøj Søndergårds fælleshus
tirsdag den 2. og tirsdag den 16 juli, tirsdag den 6. og tirsdag den 20 august samt tirsdag den 3. og 19. september.  Alle dage fra  18:30 til 21:00.
Lørdag den 24 august 10:00 til 16:00 (hvis der er nok tilmeldte).  Alle er velkomne.


Højt græs og meget høje hække
Med henvisning til ordensreglementet, har alle medlemmer pligt til at sikre, at haven er klippet den 1. i hver måned i sæsonen. Det er der desværre mange der ikke overholder, og vi er derfor igen i år nødt til at sende en gartner ud for at slå højt græs og ukrudt. Gartneren vil komme mandag den 3. juni, så I har til og med den 2. juni til at få ordnet græsset. Medlemmer der bor på hjørnegrunde ud til brandstierne, skal huske, at de også har pligt til at vedligeholde stykket på brandstien. Alle medlemmer har pligt til at ordne halvdelen af stien ud foran eget havelod. Det betyder, at man af og til at nødt til at gå en tur og luge lidt ukrudt udenfor haven. At græsset skal være klippet den 1. i måneden, betyder ikke, at man bliver fritaget for at klippe den midt i måneden, hvis den bliver for lang. Haven skal til enhver tid fremstå velpasset. Samtidig vil vi gøre opmærksom på, at der en del steder er meget høje hække. Faktisk så høje, at man ikke længere kan tale om hæk, men om træer. Hækken må maks. være 1.60 meter i højden, og det skal derfor også opfordres til at man får klippet hækken ned til 1.60 meter.


Bankospil i 2019
Bankosæsonen er gået i gang igen, og vi spiller på følgende datoer i 2019. 28. maj, 25. juni, 30. juli, 27. august, 24. september, 29. oktober og 3. december. Alle dage starter vi kl. 19.00 Det er muligt at bestille smørrebrød til arrangementerne, og det koster kr. 25,- pr. stk. Bestilling skal ske til info@ishoejgaard.dk senest søndagen før den aktuelle spilledato, med angivelse af antal stykker og specifikation af hvad man ønsker at bestille. Plader til spillet koster kr. 15,- pr. stk. og lotteri koster 20 kr. for et lod med 5 gevinstchancer. Husk der kan kun betales med kontanter. Tag naboen med og få nogle hyggelige timer i Fælleshuset.

Dræning af overfladevand - etape 2
Der er nu indgået kontrakt med Stengel Entreprise om dræning af etape 2.. Arbejdet vil  så småt ved at gå i gang mandag den 13. maj, og forventes færdigt ultimo august. Arbejdet vil starte på Valmuestien (ved asfaltvejen), og derfra vil Klokkeblomststien, Smørblomststien, Margueritstien, Kløverstien, Valmestien og Kornblomststien blive drænet. Violstien er ikke med i projektet i første omgang, da der ikke er problemer med overfladevand.  Alle stier (også Violstien) vil blive belagt med ærtesten og alle brønde i stierne vil blive hævet, således at der er fri adgang til dem. Vi beder jer alle om at vise hensyn til håndværkerne og være tålmodige.  Materiale-lager vil formentlig blive på parkeringspladsen mellem Paradis Alle og Smørblomststien (overfor fælleshuset).


Brug kloakken rigtigt
Vi har igen været nødt til at have kloakfirmaet ude for at spule en tilstoppet kloak. Der er stadig lejere der ikke kan finde ud af, at vatpinde, klude, bind med mere skal i affaldspanden og ikke i toilettet. Vi vil indtrængende bede jer alle om at være påpasselige med ikke at bruge toilettet som affaldsspand.


Biler uden nr.plader
Bestyrelsen er blevet orienteret om, at Politiet i dag har været i foreningen og mærket flere biler uden nr. plader. Bilerne skal fjernes inden 48 timer.  Er bilerne ikke fjernet, vil de blive borttransporteret af Politiet for ejers regning.


Skrald på stier og veje
Der er desværre et stigende problem med skrald på stier og veje i området. Der skal derfor lyde en opfordring til at lade være med at smide plast, papemballage og pizzabakker m.m. på vores stier. Der er også en del affald som sandsynligvis stammer fra byggerier, og også her skal der lyde en opfordring til at sikre, at plast, pap og anden emballage flyver rundt i området.
Tag gerne en plastsæk med når du alligevel går tur, og saml lidt affald sammen. På den måde kan vi måske holde svineriet nede.

Opdatering af vandappen
I sidste uge blev programmet der styrer vandappen opdateret.  Det har desværre medført at ind imellem er data der ikke kan aflæses på appen.  Kamstrup arbejder på problemet, og forventer at det er løst i løbet af et par dage.
Det er kun appen der er påvirket af denne fejl.


Vandapp og gæsteparkeringskort
Vinteren nærmer sig med hastige skridt, og rigtig mange er flyttet hjem for vinteren. Vi vil derfor gøre lidt reklame for vores app til selvkontrol med vandforbruget i haven. Hvis du får en frostsprængning, eller en utæthed i din vandforsyning, man du nemt opdage det selv, inden skaden bliver for stor. Du kan installere appen på din telefon eller tablet, og den koster 40 kr. pr. år. Beløbet vil blive opkrævet sammen med havelejen i april. Hvis du tilvælger appen nu, så kan du have den for 15 kr. for perioden frem til april 19. Du skal bare sende information om navn, havelod, mailadresse og telefonnr. til info@ishoejgaard.dk og skriv vandapp i emnefeltet. Så vil du i løbet af ganske få dage få tilsendt kodeord og information om installation af appen.

Som sagt nærmer vinteren sig med hastige skridt, og bestyrelsen er ikke så let at træffe på kontoret som om sommeren. Der er dog stadig et behov for at få udleveret gæsteparkeringskort, og det vil være en stor hjælp hvis vi kan lægge kortene i postkasserne. Imidlertid er der en del lejere der mangler nøgle til postkassen, og vi vil anbefale, at man får lavet en nøgle til postkassen. Husk at nøglen er udelukkende jeres, bestyrelsen har ikke nogen kopi af postkassenøglerne.