Denne side er under oprettelse.

Vurdering foretages den 1. søndag i måneden, dog undtaget december og januar.
Vurderingsholdet mødes normalt kl. 10.00 og planlægger dagens vurderinger.
Huset skal være i overensstemmelse med den udstedte byggetilladelse for at kunne vurderes.

For at et hus kan vurderes, skal bestyrelsen have en række dokumenter.

  • Ejererklæring (findes under egne dokumenter)
  • Fravalg af tilstandsrapport (findes under egne dokumenter - skal dog ikke udfyldes hvis man har en tilstandsrapport)
  • Kloakattest udfærdiget af autoriseret kloakmester (blanket findes under egne dokumenter)
  • Skorstensattest (hvis der er brændeovn i huset skal den tilses årligt af kommunens skorstensfejer, der udsteder attesten)
  • Løsøreliste - såfremt der skal indgå løsøre i vurderingen skal bestyrelsen have en liste med løsøre. Max pris for løsøre er kr. 65.000,-

Dokumenter skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage inden vurderingssøndagen.