Fællesarbejde for 2022 finder sted som følger. 

Lørdag den 1. april - Klokkeblomststien og Smørblomststien
Lørdag den 6. maj - Violstien 
Lørdag den 3. juni - Paradis Alle
Lørdag den 1. juli - Margueritstien
Lørdag den 5. august - Kløverstien
Lørdag den 2. september - Valmuestien og Kornblomststien

Der er mødetid fra 9.45 - 10.00 ved kontoret, så alle kan være registreret og sat i gang med arbejde kl. 10.00.   Der arbejdes frem til kl. 13.00, og herefter kan man få en pølse og en øl/vand hos Købmanden. (der er desværre ikke pølser i april)

Er man forhindret i at møde op den dag man er programsat til, så kommer man bare en af de andre dage.   Man behøver ikke give besked til bestyrelsen om at man ikke deltager.

Vi vil kun have besked, såfremt man ikke kan arbejde en lørdag, for så prøver vi at finde en opgave der kan udføres en anden dag.