Containerne er til husholdningsaffald
Containerne er ikke til byggeaffald – byggeaffald skal afleveres på genbrugsstationen.

Der er i opsat en hel stribe forskellig containere til kildesortering.   Det er vigtigt at der sorteres korrekt, og i det vedhæftede bilag, kan du læse en udførlig vejledning i hvordan der sorteres korrekt.

  • Haveaffald kan lægges i den første bås i containergården. Plastposer, plastikpotter m.m. skal sorteres i de relevante containere.

 

Har du affald der ikke kan sorteres korrekt i vores egne beholdere, kan du altid benytte en af de kommunale genbrugsstationer.

Ishøj Genbrugsstation
Industrivangen 34
2635 Ishøj

Åbningstider Tirsdag og torsdag: 11.00-18.00 Lørdag: 09.00-14.00

Brøndby Genbrugsstation
Sydgårdsvej 21
2605 Brøndby

Åbningstider Mandag-fredag: 10.00-18.00
Weekend: 10.00-18.00

Hvidovre Genbrugsstation
Avedøre holmen 97
2650 Hvidovre
Åbningstider Mandag-fredag: 10.00-20.00
Weekend: 10.00-18.00